Årsmøte 2011 NiB

Møtet ble arrangert mandag 14. mars 2011 kl. 18.00 på Villars kafé, Storgata 21, 3320 VESTFOSSEN

Harald Baardseth ble gjenvalgt som styreleder på årsmøtet i NiB.
Valgkomiteen hadde, tross stor innsats, ikke klart å fylle alle verva.

Referat fra årsmøtet, samt innkallingspapirene finnes her.