Årsmøte 2012 NiB

Årsmøtet i NiB 2012 fant sted på Villars Kafe i Vestfossen mandag 12. mars fra kl 18.00.

Årsmøtepapirene finner du her:

Årsmøtereferat 2012

Årsmøteinnkalling NiB 2012
Styrets årsmelding for 2011, vedlegg A
Regnskap 2011, budsjett 2012, vedlegg B
Arbeidsplan NiB 2012, vedlegg C
Valgomiteens innstilling ble presentert på årsmøtet.