Årsmøte 2022 – Naturvernforbundet i Buskerud

Naturvernforbundet i Buskerud ønsker velkommen til årsmøte i 2022.

Tid: Lørdag 12. mars 2022, kl 10.30
Sted: Lampeland hotell. Stasjonsvegen 4, 3623 Lampeland.

Årsmøteinnkallingen, årsmelding, forslag til aktivitetsplan og regnskap/budsjett kan lastes ned fra rammen til høyre. Det legges også fram på årsmøtet.  

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret v/styreleder i hende
innen 1. mars: buskerud@naturvernforbundet.no  

Hjertelig velkommen!