Innkalling til årsmøte 2024

Årsmøtet er årets viktigste møte i lokallaget!

Møtet avholdes på Jonas B. Gundersen på Bragernes torg og det serveres pizza.

Bli med på et hyggelig møte!

Tid: Torsdag 15. februar kl. 17.30

Sted: Møterom 2. etg., Jonas B. Gundersen, Bragernes torg

Årsmøtet starter med en orientering fra fylkesleder og -sekretær om det pågående arbeidet som gjøres fra Naturvernforbundet når det gjelder miljøsituasjonen i Drammensfjorden.

Møtet er åpent for alle medlemmer, og alle medlemmer kan stemme. Årsmelding og årsmøteinnkalling med saksliste kan lastes ned fra denne siden. Dokumentene legges også fram på årsmøtet. 

Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøte er 6. februar 2024. Forslag sendes på e-post til Naturvernforbundet i Drammen, drammen@naturvernforbundet.no

Vi serverer pizza ved begynnelsen av møtet, så det er fint om vi får påmeldinger til møtet et par dager på forhånd.

Påmelding og ev. andre spørsmål om årsmøtet kan sendes til leder
Astrid Busengdal, mobil: 916 75 826.

Vi håper å se deg!