Årsmøte i fylkeslaget

Naturvernforbundet i Buskerud inviterer til årsmøte 2019. Dette finner sted i Folkets Hus, sal 2 i Drammen, mandag 25. mars fra kl. 18:00. Lokalet ligger i Øvre Torggate 9, 3017 Drammen.

Lokallaga kan stille med 4 delegater. Arbeidsgrupper og NU-lag kan stille med 2 delegater. Møtet er også åpent for medlemmer etter påmelding, men disse har ikke stemmerett. 

Påmelding til årsmøtet gjøres til fylkessekretær seinest mandag 18. mars, eller snarest etter gjennomført årsmøte i lokallagene.

Innkalling, årsmelding og regnskap kan lastes ned fra rammen til høyre.