Årsmøte i fylkeslaget

Naturvernforbundet i Buskerud inviterer til årsmøte 2018. Dette finner sted i Folkets Hus, sal 2 i Drammen, mandag 19. mars fra kl. 18:00. Lokalet ligger i Øvre Torggate 9, 3017 Drammen. Årsmøteinnkalling og andre papirer legges ut fortløpende.

Lokallaga kan stille med 4 delegater. Arbeidsgrupper og NU-lag kan stille med 2 delegater. Møtet er også åpent for medlemmer etter påmelding, men disse har ikke stemmerett. 

Påmelding til årsmøtet gjøres til fylkessekretær seinest torsdag 15. mars, eller snarest etter gjennomført årsmøte i lokallagene.

Biolog Trude Myhre, skogansvarlig i WWF, kommer til årsmøtet med en innledning om «Skogvern og skogbruk». Deretter blir det spørsmål og diskusjon rundt dette temaet.

Årsmøteinnkalling, årsmelding 2017, regnskap 2017 med forslag til budsjett for 2018 og forslag til arbeidsprogram 2017 kan lastes ned i rammen til høyre. Valgkomiteens innstilling legges også ut her når den er klar.

4/4-2018 – Årsmøtereferatet er nå lagt ut