Årsmøte i Naturvernforbundet i Buskerud

Naturvernforbundet i Buskerud avholder årsmøte mandag 10. mars i Drammen.

Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) innkaller til årsmøte mandag 10. mars i Drammen. Årsmøtet vil få besøk av Jan Thomas Odegard, som er generalsekretær i Norges Naturvernforbund. Han vil orienterer om utfordringene og arbeidet i NNVs sekretariat. Odegard vil også ta for seg strategier i det videre arbeidet i forhold til skogvern, og hvilken betydning arbeidet i Buskerud har hatt for skogvern.

Stemmerett på årsmøtet har fylkesstyret og delegater. Aktive lokallag inviteres til å stille med 4 delegater. Arbeidsgrupper og NU-lag kan stille med 2 delegater. Årsmøtet er også åpent for medlemmer.

Sted: Indremisjonshuset, Rådhusgata 25 (Bragernes) i Drammen. Møtelokalet er i peisestua i 2. etasje.
Tid: mandag 10. mars kl. 18.00.

NB! Påmelding av delegater og øvrige til Per Øystein seinest torsdag 6. mars.

Årsmøteinnkalling

Vedlegg A – årsmeldingen for 2007

Vedlegg B – regnskap 2007 og budsjett for 2008

Vedlegg C – forslag til arbeidsprogram for 2008

Vedlegg D – Innstillinger til valg fra valgkomiteen og styret