Årsmøte i NiB 2015

Årsmøtet ble avholdt på Kongsberg den 23. Mars.

Under behandlingen av årsmøtesakene var totalt 24 personer til stede, herav 20 med stemmerett. I tillegg stilte Holger Schlaupitz fra NNV, Anne Sørensen fra NOF avdeling Buskerud, medlem Sheena Macculloch og fylkessekretær i NiB.

Landmøtet kom også med en uttalelse om prioriteringer i transportsektoren. Se uttalelen i rammen til høyre