Årsmøte i NiB er utsatt

På bakgrunn av retningslinjer vedtatt av sentralstyret vil Naturvernforbundet i Buskerud utsette sitt årsmøte i Drammen, mandag 16. mars.

Følgende vedtak er fattet av sentralstyret:

Sentralstyret anbefaler lokal- og fylkeslag å utsette sine årsmøter.

Sentralstyret innstiller til landsstyret på at landsmøte 2020 utsettes som følge av smittevernhensyn i forbindelse med Koronautbruddet.

Sentralstyret velger å se bort fra fristen på henholdsvis 31.mars og 15.april for lokallag og fylkeslag for å gjennomfør årsmøter våren 2020.

Sentralstyret innstiller til landsstyre på at fristen for gjennomføring av fylkes- og lokallagenes årsmøter utsettes frem til 1.september 2020.

Sentralstyret ber fylkes- og lokallag om å følge kommunale helseråd og utøve føre var varsomhet i forbindelse med aktivitet.

Sentralstyret innkaller til ekstraordinært landsstyremøte på telefon torsdag 12.mars kl 12.00.