Årsmøte: Ja til grønn fjordby på Lierstranda

Naturvernforbundet i Buskerud har holdt årsmøte og vedtok en felles uttalelse som støtter Lier kommune i arbeidet med sin visjon om å utvikle og forvandle Lierstranda til en fjordby med boliger og grønn næring.

I uttalelsen blir det lagt vekt på at Lierstranda, med sin unike beliggenhet mot Drammensfjorden, representerer store muligheter for moderne tettsteds/byutvikling slik vi ser dette gjøres andre steder. Det gjelder både nasjonalt og internasjonalt med kystområder som tidligere ble bygget ned med industri og havnevirksomhet. Det er også verd å merke seg at planene om en fjordby, gjennom miljømessige oppryddingstiltak i offentlig og privat regi, vil gi et vesentlig bidrag til gjennomføring av prosjektet ”Ren Drammensfjord 2015”.

På årsmøtet 8. mars ble Harald Baardseth gjenvalgt som ny leder mens Ulla Nordgarden, Øystein Engen, Roar Carlsen og Kari Bjørntvedt ble valgt som styremedlemmer. Herbjørn Skogen og Dag Kjærnet ble varamedlemmer.