Årsmøter i fylkeslag og lokallag 2012

Inkalling til årsmøte i NiB 12. mars. Innkallingen, årsmelding m.m. finner du under Nytt om fylkeslaget.

Innkallinger og årsmeldinger til lokallag legges etterhvert ut under arrangement.
 

Hurum og Røyken: 13. mars
Lier: 23. februar
Drammen: 22.mars
Buskerud: 12. mars (Innkalling og vedlegg finner du under «Nytt om fylkeslaget» på forsiden (kommer))
Kongsberg: 7.mars, kl. 19.00 på HiBU