Årsmøter i fylkeslag og lokallag 2013

Innkalling til årsmøte i NiB for 2013 er lagt ut, se under nytt fra fylkeslaget

Innkallinger og årsmeldinger til lokallag legges etterhvert ut under arrangement.
 

Hurum og Røyken: Tirsdag 12 februar på Spikkestad.
Lier: Tirsdag 19. februar i Lierbyen.
Kongsberg: Fredag 8. mars.
Drammen: Onsdag 13.mars på Bragernes Menighetssenter.

Buskerud: Fylkeslaget avholder sitt årsmøte i Vestfossen mandag 18. mars.