Årsmøter i fylkeslag og lokallag 2014

Innkalling til årsmøte i NiB for 2014 er lagt ut, se under nytt fra fylkeslaget

Innkallinger og årsmeldinger til lokallag er lagt ut eller legges ut under arrangement.

Hurum og Røyken: Tirsdag 4. mars.
Lier: Torsdag 6. mars.
Kongsberg: Tirsdag 4. mars.
Drammen: Mandag 10.mars.

Buskerud: Fylkeslaget avholder sitt årsmøte i Drammen mandag 17. mars.