Årsmøter i fylkeslag og lokallag

Inkalling til årsmøte i NiB 14. mars. Innkallingen, årsmelding m.m. finner du under Nytt om fylkeslaget.

Innkallinger og årsmeldinger legges ut under arrangement.
Drammen, Lier samt Hurum og Røykens innkallinger er nå tilgjengelig der.

Hurum og Røyken: 15. februar.
Lier: 9. mars
Drammen: 14. april (flyttet fra 10. mars)
Buskerud: 14. mars (Innkalling og vedlegg finner du under «Nytt om fylkeslaget» på forsiden)
Kongsberg: 16.mars