Årsmøter i lokallag og fylkeslaget 2014

Innkalling til årsmøter og årsmøtepapirer for lokallaga blir fortløpende lagt ut under Arrangement.

Følgende årsmøter er bestemt:

Tirsdag 4.mars – Årsmøte Naturvernforbundet i Hurum og Røyken, kl.19:00 på Hovenga samfunnshus på Klokkarstua.

Tirsdag 4. mars – Årsmøte Naturvernforbundet i Kongsberg kl. 19:00. Sted kommer seinere.

Torsdag 6. mars – Årsmøte Naturvernforbundet i Lier kl. 18.30, Frivillighetssentralen Fosskvartalet, Lierbyen.

Mandag 10. mars – Årsmøte Naturvernforbundet i Drammen. Sted/tid kommer senere.

Fylkeslaget planlegger å gjennomføre årsmøtet mandag 17. mars. Sted/tid kommer senere.