Årsmøter i lokallaga

Tidspunkter og sted for årsmøter i lokallaga

Mandag 5. mars: Årsmøte i Drammen lokallag, klokka 19, Friluftslivets hus, Nedre Storgate 10

Tirsdag 6. mars: Årsmøte i Eiker lokallag, klokka 19 i kantina, rådhuset i Hokksund

Tirsdag 6. mars: Årsmøte i Lier lokallag, klokka 19 Frivillighetssentralen i Lier

Mandag 12. Mars: Årsmøte i Kongsberg lokallag, klokka 19 Gamlegrendåsen skole