Årsmøter i lokallaga

Tid og sted for årsmøter i lokallaga

Hurum og Røyken: torsdag 21. februar kl. 19:00, Hovenga samfunnshus på Klokkarstua

Lier: tirsdag 5. mars kl. 18:00, Frivillighetssentralen

Eiker: torsdag 7. mars kl. 19:00, Biblioteket Mjøndalen

Kongsberg:  onsdag 13. mars kl. 18:00, Gamlegrendåsen skole (Fritidslokale)

Drammen: torsdag 14. mars (tid og sted kommer)