Årsmøtet i NiB for 2011 er avholdt

Harald Baardseth ble gjenvalgt som styreleder på årsmøtet i NiB. Valgkomiteen hadde, tross stor innsats, ikke klart å fylle alle verva.

Referat fra årsmøtet finner du under Nytt om fylkeslaget