Årsrapport Fiskeørnprosjektet 2010

Fiskeørnprosjektet i Buskerud arrangerte årsmøte lørdag 30.10.10 kl. 09.30 – 16.00 på Tyrifjord Hotell på Vikersund. Her finner du årsrapporten for 2010