Årsrapport fiskeørnprosjektet 2011

NiB har i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening avd. Buskerud drevet et fiskeørnprosjekt over 5 år

2011 var femte og siste året i fiskeørnprosjektet i Buskerud og Sande & Svelvik kommuner i Vestfold. Det ble påvist vellykket hekking i 22 reir i Buskerud, 2 i Sande og 1 i Svelvik. Minst 52 unger vokste opp eller antas å ha vokst opp til flygedyktig alder, derav minst 45 i Buskerud.