Avklaring lovverk – kantsone.

NiB har sendt et brev til fylkesmannen i Oslo og Viken for å få en avklaring rundt lovverket for kantsoner mot vann og vassdrag.

Brevet til fylkesmannen kan lastes fra rammen til høyre