Bekymret for forurensning fra Hakavik kraftstasjon

Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) har vært på befaring ved Hakavik kraftstasjon med rørgater, i Øvre Eiker kommune. Målsettingen var å undersøke om rehabiliteringsarbeidet med bl.a. sandblåsing av av maling medfører belastninger på naturen rundt rørgaten. NIB er bekymret for situasjonen og redegjør for dette i et brev til Statkraft.

kk

Foto: Naturvernforbundet i Buskerud
På befaringen observerte NiBs utsendte større mengder sandblåsestøv på alle planter og trær på opptil 30 meter på nordsiden av rørgaten. Brevet til Statkraft inneholder flere bilder fra befaringen. NiB valgte å dra påbefaring fordi man kjenner til tidligere saker hvor kraftverksrehabilitering og rehabilitering av gamle malte konstruksjoner har medført akutt forurensning med tungmetaller og PCB.