Biologisk mangfold på Gullaughalvøya

I konsekvensutredning for Gullaug er det ikke utredet for biologisk mangfold på land. Med midler fra SABIMA ble det sommeren 2017 utført en ufullstendig kartlegging av insektfaunaen i planområdet. I det videre arbeidet med Kommunedelplan for Gullaug, forventer vi at dette blir fulgt skikkelig opp.

Nye opplysninger angående biologisk mangfold på Gullaughalvøya

Kommentarer angående biologisk mangfold på Gullaughalvøya