Bli med oss på tur

Invitasjon, tur til Gunhildrudknatten søndag 2. juni.
Felles oppmøte og avreise fra Sundhaugen, kl. 08:30.
Turleder Per Ø. Klunderud / Sarah Traaen

Naturvernforbundet i Øvre Eiker og Birdlife Øvre Eiker og omegn lokallag inviterer til felles dagstur til Gunhildrudknatten, i skogområdene vest for Eikeren. Frammøte på parkeringa ved Sundhaugen, for felles kjøring på Råenseterveien (bompenger 50 kr, VIPPS/kontant). Vi kjører inn til Råtavannet, og tar bl.a. en titt på beverdammen i bekken ved Trolldal.
Til fots følger vi traktorveien langs Råtavannet til Gamlevollen. Herfra forbi Sveltihjel og opp til Seterkippen og videre på stien østover til Gunhildrudknatten. I en av dammene sjekker vi for stor- og småsalamander (håv er med), observert her i juni i 2022. Vi nyter medbrakt niste og drikke, mens vi har god utsikt fra toppen. Òg vi tar med det vi ser av fugler, og diskuterer skogbruk og annet på vår vei (ressursene er jo alltid summen av gruppa!).
Høydemeter ca. 270. Turtid opp, inntil 2 timer. – Kanskje tar vi en annen vei tilbake, via Gunhildrudsetra eller Moltedalen.
Værforbehold: Turen blir ikke gjennomført ved mye regn.
Spørsmål til Per Øystein på mobil 948 86 503. – Gi gjerne beskjed om du blir med (men ikke nødvendig).