Brev fra Kongsberg kommune om hogst ved Kjørstadelva

Naturvernforbundet i Kongsberg kontaktet i fjor kommunen for å få vurdert en hogst ved Kjørstadelva. Kommunen har nå sendt et brev til grunneieren.

Kommunen har vært på befaring og finner to avvik:

– Manglende kantsone mot vassdrag
– Bygging av driftsvei som er klart søknadspliktig

Det er oppgitt at kantsonen var beplantet med hartzgran, og at dette er grunnen til at den er fjernet. Kommunen godtar dette men gir pålegg om å anlegge ny naturlig kantsone.

Når det gjelder veien gis grunneier en frist til 1. mars for å søke, hvis det ikke søkes eller søknaden ikke blir godkjent må den tilbakeføres til opprinnelig terreng.

Dokumenter i saken finnes i boksen til høyre.