Brev til fylkesmannen

Naturvernforbundet mener det er en ukultur i kommunene når det gjelder saksbehandling i etterkant av tiltak

For å få en avklaring om fylkesmannens prinsipelle holdning til dette har leder i NiB forfattet et brev. Brevet kan leses i rammen til høyre.