Brev til Hol kommune

Naturvernforbundet i Buskerud mener at Hol kommune ikke bør premiere det ulovlige terrenginngrepet langs Lågen (vernet vassdrag) med å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven.

Høringsuttalelse vedrørende inngrep i vernet område