Brøyting av FV 124 over Imingfjell

24.september vedtok fylkestinget i Buskerud å innvilge søknaden fra ordføreren i Nore og Uvdal om ei prøveordning med vinteråpen vei over Imingfjell. Skal prøveordninga bli en realitet, må det gjøres samme vedtak også i Telemark og Hordaland.

Imingfjell/Lufsjåområdet er omfatta av Regional plan for Hardangervidda (RPFH) som ble vedtatt av Buskerud, Telemark og Hordaland fylkeskommuner i 2011. I planen er veien over Imingfjell vedtatt vinterstengt av hensyn til villreinens adkomst til beiteområdene på Lufsjåtangen.

Buskerud fylkeskommune sendte søknaden på høring til bl.a. kommunene som er berørt av RPFH. Da saka var til politisk behandling i Nore og Uvdal kommune, gikk rådmannen i sin innstilling mot søknaden. Hovedbegrunnelsen var at det er i Nore og Uvdals interesse å ha en sterk og forutsigbar RPFH som både regionale og lokale myndigheter forholder seg til og at planen som styringsverktøy svekkes når noen ikke forholder seg til vedtatt plan. Et flertall i kommunestyret (20-2), gikk likevel inn for å støtte dispensasjonssøknaden. Argumenter som blei framført i debatten var at vinteråpen vei er av stor samfunnsmessig betydning, at det kan gi økt kunnskap om villreinens adferd (kunnskapssøkende prosjekt!) og at lokal erfaring må telle mer enn viltfaglige uttalelser.

Vedtaket i Nore og Uvdal kommunestyre er bekymringsfullt. Prinsipielt er det betenkelig med en bit-for-bit-kutting av vedtatte planer. Dessuten kommer i nær framtid  både kommunens sti- og løypeplan og kommunedelplanen for Nore og Uvdal vest til politisk behandling. Begge disse planene har tilknytning til RPFH og brøyteproblematikken.

Søknaden skal behandles i Telemark og Hordaland fylkeskommuner i løpet av oktober/november. Det er viktig at Naturvernforbundet bruker alle sine kanaler for å påvirke utfallet.