Buskerud Botaniske Forening

BBF har kommet med et nytt nummer av sitt elektroniske tidsskrift, nr. 4 for 2014. Les det her.

Buskerud Botaniske Forening er en svært aktiv forening, med møter, ekskursjoner og praktisk skjøtsel av verdifulle lokaliteter. Les mer om dette i foreningens elektroniske tidsskrift Nymfaea nr. 4 2014.