Buskerudbyens Areal og transportplan

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Buskerud

NiB har sendt en høringsuttalelse til Buskerudbyen i forbindelse med Areal og transportplanen.
Vi understreker bl.a. viktigheten av å ta hensyn til naturmangfold og jordvern, og samtidig legge til rette for økt sykling og økt kollektivsatsing, samtidig som biltrafikken må reduseres.