Bymark i Hokksund

NiB kommer med innspill til Øvre Eiker kommune der de ber om at det tenkes langsiktig vedrørende Hokksund by og behovet for bymarker og grønne lunger.

Her kan du lese brevet: