Derfor blir Naturvernforbundet med i klimasøksmålet mot staten

Noen må sette en stopper for galskapen. Derfor blir Naturvernforbundet med som partshjelp i klimasøksmålet mot staten.

I 2016 saksøkte Greenpeace og Natur og Ungdom staten for at oljeutvinning i Arktis er et brudd på miljøparagrafens 112. I november skal saken opp i Borgarting lagmannsrett. Denne gangen får de Norges eldste og viktigste miljøorganisasjon med på laget.

Sommeren 2018 var preget av ekstremtørke, skogbranner og vannmangel i store deler av Europa. Sommeren 2019 sto de gamle varmerekordene for fall i flere europeiske land, også i Norge. I både 2018 og 2019 kom det nye rapporter fra FNs klimapanel, som viser hvor dårlig tid vi har på å sørge for dype og omfattende utslippskutt, og konsekvensene dersom vi feiler. Klimakrisa har aldri vært mer alvorlig, og aldri før har vi hatt dårligere tid på å løse den.

Likevel er ikke våre politiske ledere i stand til å ta alvoret innover seg. Mens andre land kutter sine utslipp, øker Norge sine klimagassutslipp. Land som New Zealand har bestemt seg for å la være å ta opp mer olje og gass av klimahensyn, mens Norge setter rekord i antall tildelinger til oljeindustrien. Heldigvis har vi en grunnlov som skal beskytte oss mot denne hodeløse politikken som setter livsgrunnlaget vårt i fare. I grunnlovens paragraf 112 står det at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Det finnes knapt noen sak som er mer grundig vitenskapelig dokumentert enn menneskeskapte klimaendringer. Dersom vi skal unngå de katastrofale konsekvensene, må mesteparten av verdens gjenværende kull, olje og gass bli liggende. Å bygge ny infrastruktur for storstilt oljeboring nord i Barentshavet er stikk i strid med all den vitenskapelige dokumentasjonen vi i dag besitter. Dette vet norske myndigheter. Likevel valgte regjeringen i 2016 å dele ut lisenser enda lenger nord, i de aller mest sårbare havområdene i Arktis. Og i 2018 kom enda en runde med nye tildelinger. Noen må sette en stopper for galskapen. Derfor blir Naturvernforbundet med som partshjelp i klimasøksmålet mot staten.

Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet

Martin Lindal, leder i Naturvernforbundet i Buskerud.