Det 20. slåttekurset – i strålende vær !

Det 20. slåttekurset på Ryghsetra, i regi av Naturvernforbundet i Buskerud, ble gjennomført 11. – 14. juli. I år smilte værgudene !

Slåttekurset fant sted i tidsrommet torsdag 11. til søndag 14. juli.
Programmet ble gjennomført i strålende sommervær.

Kurset hadde 20 ordinære deltakere, medbringende 4 barn. På gjestelista – noen var kursdeltakere, andre medhjelpere og slåttekarer – var det én person fra Latvia, 3 fra Extremadura i Spania, totalt 5 personer (ungarere) fra Gyimes i Romania samt 2 personer fra England. Nye grunneiere på Ryghsetra bidro også under hele kurset.

Instruksjon under kurset, arbeidet i enga og arbeidet på kjøkkenet ble gjennomført med innsats fra ca. 30 medhjelpere, inkludert mange tenåringer. Det ble bakt i bakerovnen i ”bakstehuset” på fredag og lørdag, noe som ga ca. 50 brød.

På lørdag var det teoretisk og praktisk kunnskap om styvingstrær og lauving. Dette ble vist på en alm ved hovedbygningen på Ryghsetra. Under festmiddagen på lørdag, for deltakere, medhjelpere og gjester, ble 79 personer servert. Det ble gjennomført åpen dag, – Slåttegilde -, på lørdag 13. juli i tidsrommet 13 – 16, med ca. 60 eksternt besøkende (totalt var 120 personer til stede). Som en markering av det 20. slåttekurset ble det gjennomført en populær konsert i enga med jentegruppa Halvsøstra. Fra gruppa bidro Hege Rimestad på fiolin og Ellen Baalsrud på trekkspill under fredag ettermiddag og kveld. Også 3 fra kurset bidro til det musikalske.

Rekordavling !
Hele arealet ble slått med ljå og to-hjuling under kurshelga. Stort sett alt graset ble hesja. Det var en meget stor avling også i år. Pressing fant sted 1. august. Morten Hotvedt stilte med traktor og presse, mens 15 personer bidro med dugnad. Resultatet ble 329 baller á 20,5 kg, dvs. ei avling på ca. 6,75 tonn høy. Dette er på linje med det vi hadde i 2012. Hele avlinga ble omsatt umiddelbart.

Kurs i 2014 planlegges til 10. – 13. juli.