Dialog om hytteutvikling i Flå

Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune har kommet med en invitasjon til Flå kommune om å gå i dialog for å finne bedre løninger enn de som ligger inne i det eksisterende planforslaget for hytteutbygging.

Forum for natur og friluftsliv i Buskerud har jobbet for å mobilisere fylkespolitikerne i denne saken. Dette ser nå ut til å ha gitt resultater. Les mer om invitasjonen her: http://www.bfk.no/Nyheter/Hovedsiden/Nyheter-2016/Gar-i-dialog-om-hytteutvikling/