Dialogmøte hos Fylkesmannen

På grunn av alle konflikter rundt hogst ba lederen av fylkeslaget Fylkesmannen om å arrangere et møte mellom naturvernere og skognæringa. Møtet ble holdt den 20. mars.

Martin Lindahl (leder NiB) holdt en presentasjon om Naturvernforbundets erfaringer når det gjelder avvik i hogstsaker generelt, og spesielt i forhold til bevaring av nøkkelbiotoper. Presentasjonen kan lastes fra rammen til høyre.

Dagsorden og deltakerliste kan også lastes ned fra rammen til høyre.