Dialogmøte hos fylkesmannen

Naturvernforbundet i Buskerud deltok 20. desember 2016 på et dialogmøte med representanter for skogsbruksnæringen.

Leder i NiB (Marin Lindal) startet møtet med et innlegg om miljømessige utfordringer ved hogst. Viken Skog holdt et innlegg om Norsk PEFC Skogstandard. En representant for Fylkesmannen orienterte om deres rolle og oppdrag. Etter dette ble det en kort diskusjon.

Referat fra møtet kan lastes ned i boksen til høyre.