Drammen – en klimavennlig by?

Åpent møte med Lindum og Naturvernforbundet i Drammen. Dato: 21. januar, tid: 18-20, sted: Folkets Hus Drammen

Lindum orienterer om produksjon av biogjødsel, og om produksjon og bruk av biogass som drivstoff for kjøretøy.

Naturvernforbundet presenterer sine forslag for å gjøre Drammen til en klimavennlig kommune.

Når skal Drammen bli fornybar og få en god luftkvalitet for innbyggerne?

Vi åpner for debatt etter presentasjonene.

Les mer her:

http://klimafestivalen112.no/arrangement/drammen-en-klimavennlig-by/