Dugnad for fjerning av svartelistede planter i Nedre Eiker

Naturvernforbundet i Eiker vil sammen med Buskerud Botaniske forening og Nedre Eiker kommune arrangere en dugnad for fjerning av svartelistede planter ved Miletjern torsdag den 27. august fra klokka 11 til 19

Dette er den første «lukedugnaden» vi gjennomfører i et prosjekt som vil gå over flere år. Tanken bak disse dugnadene er å engasjere lokalbefolkningen i «lukekorps» som på lengre sikt kan holde de uønskede plantene borte fra et område. Men vi er avhengig av at flere deltar i dugnaden, så hvis du har mulighet til å stille med hansker og evt. nyttig redskap som stikkspade eller lignende et par timer, ta kontakt med Anne Foss (m 915 61 141 p 32 87 85 27). Vi serverer varm mat og drikke til dugnadsfolket! Det vil bli sendt ut ei informasjonsbrosjyre om prosjektet til alle husstander i Nedre Eiker i løpet av sommeren, og det ligger mer informasjon om prosjektet ute på internett, blant annet på kommunens hjemmeside: http://www.nedre-eiker.kommune.no/fremmede-arter