E16 og Ringeriksbanen: Krever nye konseptvurderinger

De åtte organisasjonene Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Norsk Ornitologisk Forening, WWF-Norge, SABIMA, For Jernbane, Framtiden i våre hender og Greenpeace Norge har skrevet et felles brev om planene for E 16 Skaret–Hønefoss og Ringeriksbanen til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Brevet peker på en rekke negative konsekvenser med dagens trasèvalg, og krever at alternative traséer utredes.