En lovendring kan føre til tap av mer natur.

FNF har laget et leserbrev om endringene i Plan og bygningsloven

Leserbrevet kan lastes ned fra rammen til høyre.