En orientering om ”Natur i Norge” i ”Naturbase”

I Lier ble blant annet Gullaug kartlagt for naturtyper i 2019 etter Miljødirektoratets instruks.

Foreløpig er det resultat og dekningskart for kartleggingen i 2018 som er publisert: https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/naturbase/ 

Miljødirektoratet jobber med å kvalitetssikre data fra kartleggingen i 2019, og forventer å publisere disse naturtypene og dekningskartene i mars / april i år. Samtidig publiseres også data fra kartlegginger i 2015 og 2016.

For oversikt over alle områder som er kartlagt så langt; bruk Miljødirektoratets interaktive webkart i linken under. Her vises også utlyste kartleggingspakker for 2020.

http://miljodirektoratet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ee9e6c7b9b484965b7d68e32ee47eb13