Etableringsmøte for Naturvernforbundet i Eiker

Møte for etablering av ei arbeidsgruppe for Naturvernforbundet i Eiker finner sted på Biblioteket i Mjøndalen mandag 24. november kl. 19:00. Målet er å opprette et felles lokallag for begge Eiker kommunene på nyåret i 2015.

Vi står overfor mange utfordringer i våre to kommuner når det gjelder ivaretakelse av det rike biologiske mangfoldet vi har på Eiker; press på arealer i forbindelse med utbygginger, vern av uberørt natur, trafikkbelastning, klimaproblematikk og mye mer.  I disse spørsmålene er det viktig at naturvernet har en stemme som høres, og vi håper at du kan tenke deg å være med og gi styrke til denne stemmen! Møtet er åpent for alle.

Skjøl på Øvre Eiker, i 1996 og 2009. Foto Dagfinn Kolberg og Oskar Puschmann

Fiskumvannet sett fra Hegstad, 1954 og 2009. Foto Willy Tandberg og Oskar Puschmann