Evaluering av energi- og klimaplaner

Naturvernforbundet i Buskerud har arbeidet med en evaluering av energi- og klimaplaner i Buskerud

Vi har stilt oss spørsmålet om hvordan det går med reduksjon av klimagassutslippene i Buskerud. Utslipp av klimagasser er kanskje vår tids største utfordring og det er derfor viktig at vi alle bidrar til å redusere utslippene. Derfor har vi innhentet energi- og klimaplaner i Buskerud og evaluert disse. Deretter har vi sendt 12 likelydende spørsmål til kommunene i Buskerud. En rapport fra dette arbeidet presenteres her.

Ved spørsmål eller kommentarer til rapporten kan undertegnede kontaktes:
Roar Carlsen, 97781720, roacarls@online.no
Kjell Arild Dokka, 91633317, kjell@programbyggerne.no
Ulla Nordgarden, 95947530, ulla.nordgarden@akademiet.no