Farlig avfall på avveie !

NiB har sommeren 2010 avslørt forurensing i forbindelse med rehabilitering av Hakavik kraftanlegg i Øvre Eiker kommune. Eier er Statkraft. Seinere har det vist seg at flere av de kritikkverdige forholdene langt på vei er representative for hele Norge.

Oppsamling av brukt maling og blåsesand  ved rehabilitering av Hakavika ble ikke gjort i henhold til krav og større mengder av stoffene lakk derved ut i naturen. Det var ikke gjort undersøkelser av stoffene i forkant.

Statkraft fant videre ca 70 tonn med brukt blåsesand fra tidligere rehabilitering deponert i terrenget.  Avfallet har ligget i terrenget i opptil 30 år og lekket miljøgifter. Det er usikkert om det ble foretatt prøver av det farlige avfallet og det ble ikke foretatt prøver  av grunnen i nærheten.

Etter flere møter med Statkraft, kontakt med entreprenører som driver innen rehabilitering av kraftgater og kontrollører viser det seg at saken har langt større omfang enn først antatt. Flere av forholdene som ble avdekket i Hakavik viser seg å være representative for hele landet. Mange titusen tonn med farlig avfall har derved kommet på avveie og lekker miljøgifter.