Farlig avfall på avveie

Naturvernforbundet har lagt frem en oversikt over 8 store bil- og skrotdeponier i Buskerud som alle ser ut til å være ulovlig anlagt. Les mer