Fiskeørn i Buskerud

Prosjekt Fiskeørn i Buskerud 2007 til 2011 er et samarbeidsprosjekt mellom Naturvernforbundet i Buskerud og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Buskerud. Årsrapporten for 2008 kan du lese her.

2008 var andre året i fiskeørnprosjektet i Buskerud og Sande & Svelvik kommuner i Vestfold. Bakgrunn for prosjektet, metodikk og kunnskapsstatus er nærmere beskrevet i årsrapporten for 2007. Det ble utført 172 kontroller av i alt 64 reir/lokaliteter. Av disse var 28 lokaliteter i bruk i Buskerud, 3 i Sande og 1 i Svelvik. Dette er totalt fire flere enn i 2007. Det ble påvist vellykket hekking i 19 reir i Buskerud og 2 i Sande. Minst 37 unger vokste opp eller antas å ha vokst opp til flygedyktig alder. Dette er noen flere enn i fjor, men antall flygedyktige unger per vellykket hekking var omtrent den samme som året før. Andelen avbrutte hekkeforsøk var overraskende høyt – hele 34%.

Årsrapport fiskeørn 2008