Fiskeørn

Kartlegging av fiskeørn i Buskerud

Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007 – 2011 drives av Norsk Ornitologisk Forening, avd. Buskerud i samarbeid med Naturvernforbundet i Buskerud. Prosjektets virksomhetsområde dekker hele Buskerud fylke, samt Sande og Svelvik kommuner i Vestfold fylke. Prosjektet har ei styringsgruppa på 4 personer der fylkessekretær i NiB, Per Ø. Klunderud, er prosjektleder. Steinar Stueflotten fra NOF er registrator. Det er utgitt egne prosjektrapporter for årene 2007 – 2011. Årsmøtet i prosjektet 2011 ble avholdt på Tyrifjord hotell på Vikersund lørdag 29. oktober med 29 deltakere. Det er nå laget en sluttrapport for prosjektet som kan leses her.