Fiskeørnprosjektet i Buskerud

Den første sesongen av Fiskeørnprosjektet i Buskerud er nå avsluttet, og i løpet av året har prosjektet samlet inn et stort og verdifullt materiale om fiskeørnas forekomst.

Fiskeørnprosjektet i Buskerud er et kartleggings- og overvåkingsprosjekt med formål å framskaffe oppdatert status om fiskeørnas forekomst og utbredelse i Buskerud, samt Sande og Svelvik kommuner i Vestfold. Prosjektet drives av Norsk Ornitologisk Forening avdeling Buskerud i samarbeid med Naturvernforbundet i Buskerud, og vil pågå i fem år framover. Les mer om Fiskeørnprosjektet.Fiskeørnprosjektet i Buskerud er et kartleggings- og overvåkingsprosjekt med formål å framskaffe oppdatert status om fiskeørnas forekomst og utbredelse i Buskerud, samt Sande og Svelvik kommuner i Vestfold. Prosjektet drives av Norsk Ornitologisk Forening avdeling Buskerud i samarbeid med Naturvernforbundet i Buskerud, og vil pågå i fem år framover. Les mer om Fiskeørnprosjektet.Fiskeørnprosjektet i Buskerud er et kartleggings- og overvåkingsprosjekt med formål å framskaffe oppdatert status om fiskeørnas forekomst og utbredelse i Buskerud, samt Sande og Svelvik kommuner i Vestfold. Prosjektet drives av Norsk Ornitologisk Forening avdeling Buskerud i samarbeid med Naturvernforbundet i Buskerud, og vil pågå i fem år framover. Les mer om Fiskeørnprosjektet.

Årsregnskap 2007

Årsrapport 2007

Fiskeørn
Foto: Kjell A. Dokka