Forvaltningsplan for rovvilt i region 2

Norges Naturvernforbund har på vegne av fylkeslagene i Buskerud, Telemark, Vestfold og Aust-Agder skrevet en uttalelse til forvaltningsplanen for rovvilt i region 2.