Fremmede arter i naturen – Hva kan vi gjøre?

Naturvernforbundet i Eiker, Nedre Eiker kommune og Buskerud Botaniske Forening starter en dugnad for bekjempelse av fremmede planter i Nedre Eiker.

Nedre Eiker kommune, Naturvernforbundet i Eiker og Buskerud Botaniske Forening samarbeider om bekjempelse av fremmede planter i kommunen vår. I den forbindelse inviterer vi innbyggerne til felles innsats for å fjerne skadelige planter. Disse truer vår lokale flora og våre sjeldne orkidéarter. Sammen med dere ønsker vi å luke og fjerne de svartelistede plantene ved å arrangere dugnader på ulike steder i kommunen. For å lykkes med prosjektet, er vi helt avhengige av frivillig innsats fra innbyggerne gjennom etablering av «lukekorps» i lokalmiljøene.

Den første dugnaden blir ved Miletjern i Mjøndalen. Miletjern er et viktig turområde for nærmiljøet hvor den naturlige floraen er sterkt truet av kanadagullris og russekål.

Dato: Torsdag 27. august 2015, kl. 11 – 19

Sted: Oppmøte ved lekeplassen i Ryghgata/ Eplehagan.

Kom når det passer deg, og vær med oss så lenge du selv ønsker. Det serveres mat og drikke.

Ta gjerne med hansker, greinsaks, spade, hakke eller annet utstyr.